مدیریت هوشمند سامانه حمل و نقل

آگاهی از حوادث جاده پیش رو

ANPR

بررسی پلاک اتوموبیل ها و ارسال اطلاعات به صورت همزمان

ITS

چراغ هوشمند
سیستم پارکینگ هوشمند
چراغ راهنمایی هوشمند

خودروهای شناسایی تخلفات

بروزترین تکنولوژی ثبت تخلفات، مبتنی بر تصویر و GPS

کنترل سرعت و ترافیک

شناسایی و ارسال تخلفات رانندگی به مرکز کنترل به صورت همزمان

شهر هوشمند

فایبر اپتیک
چراغ راهنمایی هوشمند
سیستم دریافت عوارض جاده
سیستم حمل و نقل هوشمند

درکار خود بهترینیم

شرکت دناوب در سال 2004 توسط گروهی از متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد گردید. هدف اصلی دناوب بهره گیری از فناوری های روز دنیا در زمینه اطلاعات و زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز کشور بوده و همواره تلاش در بومی سازی این فناوری ها داشته ایم

1
دوربین های کنترل سرعت
1
سال تجربه
1
سیستم های نظارت تصویری و حفاظت الکترونیک
1
چراغ راهنمایی هوشمند
null

null

null

فهرست